Javascript paginacji numery zmieniając strona pokazane

głosy
16

Mam skrypt paginacji na stolik, który generuje numery stron w oparciu o ile elementy są wewnątrz problemu table.The jest to, że pokazuje wszystkie strony, na przykład, jeśli istnieją 50 stron byłoby wypełnić stronę z 50 przyciskami, ale chciałbym chcemy pokazać tylko pierwsze 3-4 przyciski potem ... a potem przycisk ostatnia strona. Starałem się go modyfikować, ale nie jestem pewien, co robię, bo to naprawdę nie robi nic złego

$.fn.pageMe = function(opts) {
  var $this = this, defaults = {
    perPage : 7,
    showPrevNext : false,
    hidePageNumbers : false
  }, settings = $.extend(defaults, opts);

  var listElement = $this;
  var perPage = settings.perPage;
  var children = listElement.children();
  var pager = $('.pager');

  if (typeof settings.childSelector != undefined) {
    children = listElement.find(settings.childSelector);
  }

  if (typeof settings.pagerSelector != undefined) {
    pager = $(settings.pagerSelector);
  }

  var numItems = children.length;
  var numPages = Math.ceil(numItems / perPage);

  pager.data(curr, 0);

  if (settings.showPrevNext) {
    $('<li class=page-item><a href=# class=prev_link>«</a></li>')
        .appendTo(pager);
  }

  var curr = 0;
  while (numPages > curr && (settings.hidePageNumbers === false)) {
    $(
        '<li class=page-item><a href=# class=page-link>'
            + (curr + 1) + '</a></li>').appendTo(pager);
    curr++;
  }

  if (settings.showPrevNext) {
    $('<li class=page-item><a href=# class=next_link>»</a></li>')
        .appendTo(pager);
  }

  pager.find('.page-link:first').addClass('active');
  pager.find('.prev_link').hide();
  if (numPages <= 1) {
    pager.find('.next_link').hide();
  }
  pager.children().eq(1).addClass(active);

  children.hide();
  children.slice(0, perPage).show();

  pager.find('li .page-link').click(function() {
    var clickedPage = $(this).html().valueOf() - 1;
    goTo(clickedPage, perPage);
    return false;
  });
  pager.find('li .prev_link').click(function() {
    previous();
    return false;
  });
  pager.find('li .next_link').click(function() {
    next();
    return false;
  });

  function previous() {
    var goToPage = parseInt(pager.data(curr)) - 1;
    goTo(goToPage);
  }

  function next() {
    goToPage = parseInt(pager.data(curr)) + 1;
    goTo(goToPage);
  }

  function goTo(page) {
    var startAt = page * perPage, endOn = startAt + perPage;

    children.css('display', 'none').slice(startAt, endOn).show();

    if (page >= 1) {
      pager.find('.prev_link').show();
    } else {
      pager.find('.prev_link').hide();
    }

    if (page < (numPages - 1)) {
      pager.find('.next_link').show();
    } else {
      pager.find('.next_link').hide();
    }

    pager.data(curr, page);
    pager.children().removeClass(active);
    pager.children().eq(page + 1).addClass(active);

  }
};
Utwórz 27/09/2018 o 21:04
użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more