ASP.Net potwierdzić hasło z hash solone

głosy
38

Więc śledzę te wytyczne, jak hash hasła. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/data-protection/consumer-apis/password-hashing

Udało mi się hash hasła z solą I sól przechowywane w bazie danych i jestem pobierania soli z bazy danych po prostu grzywny. Gdzie jestem coraz potknął się jest; jeśli dobrze rozumiem to poprawnie jeśli zakodowane hasło bez soli to wyjdzie to samo, jeśli używasz tej samej soli (z bazy danych) z mieszania powinien potwierdzić, i wychodzi z innym hasłem zakodowanej.

Pytanie: Dlaczego nie mogę dostać tego samego hasła przy użyciu soli przechowywane w bazie danych?

Kod: Kod próbuje potwierdzić hasło używając soli przechowywane w bazie danych. Ale mam dwa różne hasła.

string password = txtSignPass.Text;
    string email = txtSignEmail.Text;
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[db].ToString());
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(SELECT * FROM users WHERE email = @email;, conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue(@email, email);
    conn.Open();
    SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

    while (dr.Read())
    {
      byte[] salt = Encoding.UTF8.GetBytes(dr[salt].ToString());
      string hashed = Convert.ToBase64String(KeyDerivation.Pbkdf2(
        password: password,
        salt: salt,
        prf: KeyDerivationPrf.HMACSHA1,
        iterationCount: 10000,
        numBytesRequested: 256 / 8));
Utwórz 11/01/2018 o 17:00
użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more