Błąd segfault PHP APC

głosy
0
  1. PHP 04.05.39 (CLI) (powierzchnia: 11 maja 2017 17:34:37)
  2. LDD (Debian GLIBC 2.19-18 + deb8u7) 2,19
  3. APC-3.1.12

Kiedy używać tego rozszerzenia, mam błąd jądra systemu Oto komunikat o błędzie:

kernel: [17098457.394809] php-fpm[67369]: segfault at 7f48a054dde8 ip 00007f48fd73620d sp 00007ffc7fd41908 error 4 in libc-2.19.so[7f48fd6a4000+1a1000]
Utwórz 17/11/2017 o 01:14
użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more