Jak wpisać dane istniejącego arkusza Excel i zapisać

głosy
47

Staram się wprowadzić dane w arkuszu Excel. Po wejściu danych Próbuję zapisać plik programu Excel przy użyciu VBScript. Ale to pytanie „plik już istnieje, czy chcesz zastąpić”.

Jak mogę napisać kod dla niego, nie powinien pytać, które pojawiają się należy zapisać arkusz Excel.

Set PinXL = CreateObject(Excel.application)
Set PinWB = PinXL.Workbook`enter code here`s.Open(C:\Maspects\Trial.xls)             
Set PinWS = PinWB.Worksheets(LoginPins)
pinws.cells(2,8)=8

pinwb.save // In this statement I am facing issue
Utwórz 12/05/2017 o 13:22
użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Spróbuj wyłączanie aplikacji Excel DisplayAlertsmienia podczas zapisywania:

PinXL.DisplayAlerts = False
pinwb.save
PinXL.DisplayAlerts = True
Odpowiedział 12/05/2017 o 14:27
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more