Jak zmienić strukturę json wyglądać innej struktury json

głosy
2

Chcę zmienić strukturę json, jak mogę to zrobić?

im uzyskiwanie JSON, który wygląda tak:

 body: {
   111111: {
     name: exp1,
     status: 10000
   },
   222222: {
     name: exp2,
     status: 20000
   },
   333333: {
     name: exp3,
     status: 30000
   }
 }

ale trzeba go w tej strukturze:

 body: {
   bulks: [{
     id: 111111,
     name: exp1,
     status: 100000
   }, {
     id: 222222,
     name: exp2,
     status: 200000
   }, {
     id: 333333,
     name: exp3,
     status: 300000
   }]
 }

Przyczyna moim html chcę czytać to tak:

<div *ngIf=showingList>
 <div class=list-bg *ngFor=#bulk of listBulks | async>
  ID: `bulk`.`id` name of item: `bulk`.`name`
 </div>
</div>
Utwórz 25/07/2016 o 10:59
użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
2

Oto moje rozwiązanie.

var req = {

 "111111": {
  "name": "exp1",
  "status": 10000
 },
 "222222": {
  "name": "exp2",
  "status": 20000
 },
 "333333": {
  "name": "exp3",
  "status": 30000
 }
}


var res = {
	bulks: []
};
for (var key in req) {
 if (req.hasOwnProperty(key)) {
  var temp = req[key];
  temp["id"] = key;
  res.bulks.push(temp);
 }
}

console.log(res);

Odpowiedział 25/07/2016 o 11:09
źródło użytkownik

głosy
1

Można to zrobić za pomocą zmniejszenia:

var body = {
  "111111": {
    "name": "exp1",
    "status": 10000
  },
  "222222": {
    "name": "exp2",
    "status": 20000
  },
  "333333": {
    "name": "exp3",
    "status": 30000
  }
}

var bodyArray = Object.keys(body).reduce(function(result, key) {
  var item = body[key];
  item.id = key;
  result.push(item)
  return result;
}, []);
Odpowiedział 25/07/2016 o 11:09
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more