Markery według stanu filtrów w połączeniu z miejscami autouzupełniania - Google Maps JavaScript API

głosy
0

Używam Map Google Places Biblioteka pracować nad czymś podobnym do następującego: http://codepen.io/maudulus/pen/oxNXod . Jak widać, po załadowaniu strony istnieje szereg markerów, które mogą być filtrowane za pomocą państwa select. Można również skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć znaczniki ciągu jednego odchylenia standardowego położenia szukać.

Jednak staram się połączyć te dwie funkcje (na przykład ktoś szuka lokalizacji, a następnie filtruje wyniki według stanu). Nie jestem pewien, dlaczego ten obecnie nie działa ... Domyślam się, że to może być dodanie punktów podwójnie, ponieważ wydaje się być chęć filtrować lokalizacje (można je zobaczyć migotać podczas zmienić select).

KOD LOKALIZACJI

var map;
var originalStores = [];
var markersArr = [];
var geocoder = new google.maps.Geocoder();

var typingTimer; //timer identifier
var doneTypingInterval = 1000; //time in ms, 5 second for example
var $location = $('#location');

$location.on('keyup', function(e) {
 clearTimeout(typingTimer);
 typingTimer = setTimeout(queryLocation, doneTypingInterval);
});

$location.on('keydown', function() {
 clearTimeout(typingTimer);
});

function queryLocation(urlParamLocation) {
 var queryingLocation = (urlParamLocation) ? urlParamLocation : $('#location').val();
 getLatLong(queryingLocation, function(discoveredLatLng) {
  replotMap(discoveredLatLng);
 });
}

function getLatLong(address, cb) {
 var tempCurrentPosition = {
  latitude: ,
  longitude: 
 };
 geocoder.geocode({
  'address': address
 }, function(results, status) {
  if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
   tempCurrentPosition.latitude = results[0].geometry.location.lat();
   tempCurrentPosition.longitude = results[0].geometry.location.lng();
   cb(tempCurrentPosition);
  }
 });
}

function replotMap(locationValue) {
 if (locationValue) {
  $.each(originalStores, function(index, thisLocale) {
   thisLocale.distance = getDistanceFromLatLon(locationValue.latitude, locationValue.longitude, thisLocale.latitude, thisLocale.longitude);
  });
  var sdCompliant = withinOneSD(originalStores, standardDeviation(originalStores));
  addMapMarkers(sdCompliant);
 }
}

function initialize() {
 var input = document.getElementById('location');
 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(input);
}

initialize();

function initializeMap() {
 var myLatlng = new google.maps.LatLng(39.768408, -86.157975);
 var mapOptions = {
  zoom: 7,
  center: myLatlng,
  scrollwheel: false,
  navigationControl: false,
  mapTypeControl: false,
  scaleControl: false,
  draggable: true,
 };
 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
  mapOptions);
 plotAllMarkers();
}

initializeMap();

function plotAllMarkers() {
 removeExtraneousMarkers();
 $.each($('#locations-ul li'), function(index, store) {
  var thisStoreObj = {};
  thisStoreObj.Address = $(store).attr('address');
  thisStoreObj.latitude = $(store).attr('data-latitude');
  thisStoreObj.longitude = $(store).attr('data-longitude');
  thisStoreObj.Store = $(store).attr('data-store');
  thisStoreObj.distance = ;
  originalStores.push(thisStoreObj);
 });
 originalStores = originalStores.sort(compare);
 $.each(originalStores, function(index, thisStore) {
  if (thisStore.Store) {
   plotTableRow(thisStore);
  }
 });
 addMapMarkers(originalStores);
}

function addMapMarkers(arr, allArr) {
 removeExtraneousMarkers();
 deleteMarkers();
 var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
 $.each(arr, function(index, thisLocation) {
  plotTableRow(thisLocation);
  var currentState = findState(thisLocation.Address);

  var currLatlng = new google.maps.LatLng(thisLocation.latitude, thisLocation.longitude);
  var marker = new google.maps.Marker({
   position: currLatlng,
   map: map,
   title: thisLocation.Store,
   state: currentState
  });

  markersArr.push(marker);
 });
 for (var i = 0; i < markersArr.length; i++) {
  bounds.extend(markersArr[i].getPosition());
 }
 map.fitBounds(bounds);

 adjustPlottedMarkersToBounds(markersArr);
}

function filterByState(stateMarkerArr) {
 $('#state-select').on('change', function() {
  var stateCode = $(this).val();
  $('.locations-table .locations-div').hide();
  $.each($('.locations-table .locations-div.filtered-location'), function(index, thisLocation) {
   var addressText = $(thisLocation).find('h4').text();
   if (addressText.indexOf(stateCode) > -1) {
    $(thisLocation).show();
   }
  });
  clearMarkers();
  $.each(stateMarkerArr, function(index, thisStateMarker) {
   if (thisStateMarker.state == stateCode) {
    thisStateMarker.setMap(map);
   }
  });
 });
}

function adjustPlottedMarkersToBounds(allArr) {
 google.maps.event.addListener(map, 'bounds_changed', function() {
  removeExtraneousMarkers();
  var markersArrStateFilter = [];
  for (var i = 0; i < allArr.length; i++) {
   if (map.getBounds().contains(allArr[i].getPosition())) {
    // markers[i] in visible bounds
    markersArrStateFilter.push(allArr[i]);
    allArr[i].setMap(map);
    $.each(originalStores, function(index, thisStore) {
     if (thisStore.Store == allArr[i].title) {
      plotTableRow(thisStore, filtered-location);
     }
    });
   } else {
    // markers[i] is not in visible bounds
    allArr[i].setMap(null);
   }
  }
  filterByState(markersArrStateFilter);
 });
};

function removeExtraneousMarkers() {
 $('.locations-div').remove()
 $('#state-select').val('').change();
}

// Sets the map on all markers in the array.
function setMapOnAll(map) {
 for (var i = 0; i < markersArr.length; i++) {
  markersArr[i].setMap(map);
 }
}

// Removes the markers from the map, but keeps them in the array.
function clearMarkers() {
 setMapOnAll(null);
}

function deleteMarkers() {
 clearMarkers();
 markersArr = [];
}

function findState(subStr) {
 if (subStr.indexOf('OH') > -1) {
  return 'OH';
 } else if (subStr.indexOf('IL') > -1) {
  return 'IL';
 } else if (subStr.indexOf('MO') > -1) {
  return 'MO';
 } else if (subStr.indexOf('MI') > -1) {
  return 'MI';
 } else if (subStr.indexOf('IN') > -1) {
  return 'IN';
 }
}

function plotTableRow(thisStore, addedClass) {
 $('.locations-table').append('<div class=columns small-12 medium-6 locations-div ' + addedClass + '><div class=row><div class=columns small-3><img src=https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/mirrored-twins-icon-set-hollow/512/PixelKit_point_marker_icon.png></div><div class=columns small-9><h3>Marker</h3><h4>' + thisStore.Address + '</h4></div></div></div>');
};

DODATEK KOD:

function compare(a, b) {
 if (a.distance < b.distance)
  return -1;
 if (a.distance > b.distance)
  return 1;
 return 0;
}

function getDistanceFromLatLon(lat1, lon1, lat2, lon2) {
 var R = 6371; // Radius of the earth in km
 var dLat = deg2rad(lat2 - lat1); // deg2rad below
 var dLon = deg2rad(lon2 - lon1);
 var a =
  Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
  Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
  Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2);
 var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
 var d = R * c; // Distance in km
 return getMiles(d);
}

function deg2rad(deg) {
 return deg * (Math.PI / 180)
}
//converts to miles
function getMiles(i) {
 return i * 0.621371192;
}

function withinOneSD(arr, sd) {
 var tempArr = [];
 var arrMax = Math.max.apply(Math, numArr);
 var arrMin = Math.min.apply(Math, numArr);
 $.each(arr, function(index, currValue) {
  if (currValue.distance <= (arrMin + sd)) {
   tempArr.push(currValue);
  }
 });
 return tempArr;
}
var numArr;

function standardDeviation(values) {
 numArr = [];
 $.each(values, function(index, currentValue) {
  numArr.push(currentValue.distance);
 })
 var avg = average(numArr);

 var squareDiffs = numArr.map(function(value) {
  var diff = value - avg;
  var sqrDiff = diff * diff;
  return sqrDiff;
 });

 var avgSquareDiff = average(squareDiffs);

 var stdDev = Math.sqrt(avgSquareDiff);
 return stdDev;
}

function average(data) {
 var sum = data.reduce(function(sum, value) {
  return sum + value;
 }, 0);

 var avg = sum / data.length;
 return avg;
}

Zobacz tutaj: http://codepen.io/maudulus/pen/oxNXod

Utwórz 26/02/2016 o 17:37
użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Jednym z problemów jest to kod, który pokazuje tylko znaczniki, nie je ukryć, jeśli nie pasuje do stanu, nie wydaje się clearMarkersrobi, co myślisz:

function filterByState(stateMarkerArr) {
 $('#state-select').on('change', function() {
  var stateCode = $(this).val();
  $('.locations-table .locations-div').hide();
  $.each($('.locations-table .locations-div.filtered-location'), function(index, thisLocation) {
   var addressText = $(thisLocation).find('h4').text();
   if (addressText.indexOf(stateCode) > -1) {
    $(thisLocation).show();
   }
  });
  clearMarkers();
  $.each(stateMarkerArr, function(index, thisStateMarker) {
   if (thisStateMarker.state == stateCode) {
    thisStateMarker.setMap(map);
   } 
  });
 });
}

Dodaj do indziej if (thisStateMarker.state == stateCode) {

function filterByState(stateMarkerArr) {
 $('#state-select').on('change', function() {
  var stateCode = $(this).val();
  $('.locations-table .locations-div').hide();
  $.each($('.locations-table .locations-div.filtered-location'), function(index, thisLocation) {
   var addressText = $(thisLocation).find('h4').text();
   if (addressText.indexOf(stateCode) > -1) {
    $(thisLocation).show();
   }
  });
  clearMarkers();
  $.each(stateMarkerArr, function(index, thisStateMarker) {
   if (thisStateMarker.state == stateCode) {
    thisStateMarker.setMap(map);
   } else {
    thisStateMarker.setMap(null);
   }
  });
 });
}
Odpowiedział 26/02/2016 o 19:24
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more