fullcalendar wersja 1.6 Wsparcie język?

głosy
18

Próbuję dodać arabską lang do pełnego kalendarzowego V.16 bo Projekt działa w tej wersji czy ktoś wie jak wdrożyć go w tej wersji?

Utwórz 01/09/2015 o 06:52
użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Jestem prawie pewien, że to już rozwiązany, ale będę pisać tutaj obejście od wsparcia lang nie wydaje się być realizowany na 1.6.x.

Na przykład ja zmienia swoje wartości w języku hiszpańskim. Nie wiem, czy język arabski będzie współpracować z nich, ale niektóre inne języki mogą.

$('#calendar').fullCalendar({
  header: {
    left: 'prev,next today',
    center: 'title',
    right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
  }, 

// just override these vars defined in fullcalendar.js
        monthNames:   ["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Novimiembre","Diciembre"],
      monthNamesShort:["Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"],
      dayNames:["Domingo","Lunes","Martes","Miércoles","Jueves","Viernes","Sábado"],
      dayNamesShort:["Dom","Lun","Mar","Mié","Jue","Vie","Sáb"],
      buttonText:{prev:"<span class='fc-text-arrow'>&lsaquo;</span>",next:"<span class='fc-text-arrow'>&rsaquo;</span>",prevYear:"<span class='fc-text-arrow'>&laquo;</span>",nextYear:"<span class='fc-text-arrow'>&raquo;</span>",today:"hoy",month:"mes",week:"semana",day:"día"}, 

//rest of fullcalendar setting ....
Odpowiedział 03/03/2016 o 17:34
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more