Uruchamianie Grails 3 na Heroku

głosy
36

Próbuję wdrożyć najprostsze przez potencjalnych Grails 3 aplikację na Heroku, bez powodzenia.

Heroku doc udostępnia jedynie informacje wdrożyć Grails 2 app. Więc śledzę tego blogu , który wyjaśnia, w jaki sposób wdrożyć aplikację Grails 3. Ale to prowadzi do następującym wyjątkiem:

2015-06-09T21:03:41.637499+00:00 app[web.1]:  .  ____     _      __ _ _
2015-06-09T21:03:41.637570+00:00 app[web.1]: ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
2015-06-09T21:03:41.637651+00:00 app[web.1]:  ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
2015-06-09T21:03:41.637612+00:00 app[web.1]: \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
2015-06-09T21:03:41.637693+00:00 app[web.1]: =========|_|==============|___/=/_/_/_/
2015-06-09T21:03:41.641123+00:00 app[web.1]: 
2015-06-09T21:03:41.641085+00:00 app[web.1]: :: Spring Boot ::    (v1.2.3.RELEASE)
2015-06-09T21:04:03.066389+00:00 app[web.1]: ERROR org.apache.catalina.core.ContainerBase - A child container failed during start
2015-06-09T21:04:03.066397+00:00 app[web.1]: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Tomcat].StandardHost[localhost].StandardContext[]]
2015-06-09T21:04:03.066399+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066401+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066403+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1123) ~[webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066404+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:800) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066406+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066408+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1559) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066409+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1549) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066411+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066413+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066414+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066417+00:00 app[web.1]:  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066419+00:00 app[web.1]: Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Tomcat].StandardHost[localhost].StandardContext[]]
2015-06-09T21:04:03.066420+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066422+00:00 app[web.1]:  ... 6 common frames omitted
2015-06-09T21:04:03.066424+00:00 app[web.1]: Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.ServletContext.getVirtualServerName()Ljava/lang/String;
2015-06-09T21:04:03.066425+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsServerContainer.<init>(WsServerContainer.java:147) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066427+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsSci.init(WsSci.java:131) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066429+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsSci.onStartup(WsSci.java:47) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066431+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5274) ~[webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066432+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066434+00:00 app[web.1]:  ... 6 common frames omitted

Czy ktoś uda się rozmieszczanie Grails 3 aplikację na Heroku? Etap metodą krokiem będzie bezcenna.

Utwórz 09/06/2015 o 20:16
użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

Chociaż nie jestem ekspertem Grails, to wygląda mi to na konflikt wersji słoika servlet API. Metoda ServletContext.getVirtualServerNamejest dostępna tylko od Servlet API 3.1, ale wygląda na to starsza wersja tego słoiku znajduje się na ścieżce klasy i ukrywa jeden prawdopodobnie prpvided przez Tomcat. Spróbuj albo usunąć wyraźne odniesienie do serwletu-api.jar ze ścieżki klasy lub ustawić jego zakres do „pod warunkiem” (jeśli dotyczy).

Odpowiedział 09/06/2015 o 20:35
źródło użytkownik

głosy
3

 1. Wydaje się, że masz zależność, że chce korzystać z gniazdek sieciowych. Zależność jest wymagające osadzony kocur 8 websocket bibliotekę. Słoik web app biegacz pobranych w blogu jest tomcat 7 może spróbuj pobrać wydanie M1 do 8.0.18

http://search.maven.org/#artifactdetails%7Ccom.github.jsimone%7Cwebapp-runner%7C8.0.18.0-M1%7Cjar


 1. Globalna dataSourcewłaściwość powoduje kierowca Postgres niepowodzenie załadować. Usuń następujące wiersze w grails-app/conf/application.yml:

  -dataSource:
  -  pooled: true
  -  jmxExport: true
  -  driverClassName: org.h2.Driver
  -  username: sa
  -  password:
  

PR: https://github.com/davydotcom/grails3-on-heroku/commit/8593e846efbd79804d9013db1b8b8f0e73cf9629

Odpowiedział 09/06/2015 o 21:55
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more