Wracając ostatnia wartość kolumny przesączono przez nazwy Panda

głosy
0

Mam zestaw danych, jak poniżej:

DATE,OPTION,SELL,BUY,DEAL
2015-01-01 11:00:01, blah1,0,1,open
2015-01-01 11:00:01, blah2,0,1,open
2015-01-01 11:00:01, blah3,0,1,open
2015-01-01 11:00:02, blah1,0,1,open
2015-01-01 11:00:02, blah2,0,1,open
2015-01-01 11:00:02, blah3,0,1,open

Czytałem go w pand z wykorzystaniem:

df = pd.DataFrame.from_csv(csv_data)

nie ma problemu.

W jaki sposób można przywrócić ostatnią „sprzedać” wartość „blah2” ?

Dziękuję Ci

Utwórz 17/02/2015 o 04:20
użytkownik
W innych językach...                            


4 odpowiedzi

głosy
1

(df[df['OPTION'] == 'blah2']).tail(1)['SELL']

aby uzyskać ostatnią wartość sprzedać za wszystkich opcji:

df[['SELL','OPTION']].groupby("OPTION").apply(lambda x: x.tail(1))

Odpowiedział 17/02/2015 o 04:36
źródło użytkownik

głosy
1

Można go przez grupę opcję i dostać ostatni wiersz z danej grupy w następujący sposób:

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')

grouped_df = df.groupby('OPTION')

print(grouped_df.get_group(' blah2').tail(1))

To daje:

4 2015-01-01 11:00:02  blah2   0  1 open
Odpowiedział 17/02/2015 o 04:41
źródło użytkownik

głosy
0

b [b [ 'opcji'] == blah2 ']. iloc [1] [' sprzedaży "]

Odpowiedział 17/02/2015 o 05:27
źródło użytkownik

głosy
0

Jest to metoda wygoda last, która może być wywołana na obiekcie GroupBy ta zwraca ostatnią wartość każdej grupie, możemy filtrować tę df na wartość indeksu:

In [75]:

gp = df.groupby('OPTION').last()
gp
Out[75]:
            DATE SELL BUY DEAL
OPTION                   
 blah1 2015-01-01 11:00:02   0  1 open
 blah2 2015-01-01 11:00:02   0  1 open
 blah3 2015-01-01 11:00:02   0  1 open
In [76]:

gp[gp.index == ' blah2']
Out[76]:
            DATE SELL BUY DEAL
OPTION                   
 blah2 2015-01-01 11:00:02   0  1 open
Odpowiedział 17/02/2015 o 08:50
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more