playframework nie może znaleźć pliku conf w produkcji

głosy
13

Używam luz 2.3.1 z hikaricp.

activator rundziała w porządku. Ale kiedy wykonać autonomiczną aplikację, to pokazuje błąd, który nie może znaleźć źródła danych.

java.lang.IllegalArgumentException: one of either dataSource or dataSourceClassName must be specified
at com.zaxxer.hikari.HikariConfig.validate(HikariConfig.java:683)
at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.<init>(HikariDataSource.java:75)
....

Więc utworzyć confkatalog, w %APP_HOME/bini przenieść hikaricp.propertiesdo %APP_HOME/bin/confz %APP_HOME/conf, to w końcu działa!

Jak mogę rozwiązać ten problem?

[Nowe]

application.conf

dbplugin=disabled
db.default.hikaricp.file=conf/hikaricp.properties
ebean.default=models.*

hikaricp.properties

driverClassName=org.sqlite.JDBC
jdbcUrl=jdbc:sqlite:lina.db

connectionInitSql=SELECT 1
connectionTestQuery=SELECT 1

# 15 minutes
maxLifetime=900000
# 5 minutes
idleTimeout=300000

maximumPoolSize=20
minimumIdle=5
Utwórz 11/11/2014 o 05:11
użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more