Jak otworzyć plik HTML używając Java?

głosy
50

Próbuję otworzyć plik HTML z lokalnego (w moim systemie) przez program Java. Próbowałem niektóre z programu dotarła przepełnienie stosu, ale jej nie działa tak samo.

EG: Mam ten mały plik HTML.

<html>
 <head> 
  Test Application
 </head>
 <body>
   This is test application
 </body>
</html>

Mój kod Java:

Runtime rTime = Runtime.getRuntime();
String url = D:/hi.html;
String browser = C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe ;
Process pc = rTime.exec(browser + url);
pc.waitFor();

Każde rozwiązanie lub porady mile widziane.

Utwórz 11/12/2013 o 09:05
użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
34

Wolałbym użyć domyślną przeglądarkę

File htmlFile = new File(url);
Desktop.getDesktop().browse(htmlFile.toURI());
Odpowiedział 11/12/2013 o 09:06
źródło użytkownik

głosy
5

Oto kod dla metody, która nie wdziękiem.

Zauważ, że łańcuch może być miejsce przechowywania htmlpliku.

/**
* If possible this method opens the default browser to the specified web page.
* If not it notifies the user of webpage's url so that they may access it
* manually.
* 
* @param url
*      - this can be in the form of a web address (http://www.mywebsite.com)
*      or a path to an html file or SVG image file e.t.c 
*/
public static void openInBrowser(String url)
{
  try
    {
      URI uri = new URL(url).toURI();
      Desktop desktop = Desktop.isDesktopSupported() ? Desktop.getDesktop() : null;
      if (desktop != null && desktop.isSupported(Desktop.Action.BROWSE))
        desktop.browse(uri);
    }
  catch (Exception e)
    {
      /*
       * I know this is bad practice 
       * but we don't want to do anything clever for a specific error
       */
      e.printStackTrace();

      // Copy URL to the clipboard so the user can paste it into their browser
      StringSelection stringSelection = new StringSelection(url);
      Clipboard clpbrd = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      clpbrd.setContents(stringSelection, null);
      // Notify the user of the failure
      WindowTools.informationWindow("This program just tried to open a webpage." + "\n"
        + "The URL has been copied to your clipboard, simply paste into your browser to access.",
          "Webpage: " + url);
    }
}
Odpowiedział 07/09/2014 o 18:01
źródło użytkownik

głosy
0
URI oURL = new URI(url);
Desktop.getDesktop().browse(oURL);

Poza tym, upewnij się, że plik jest już otwarty w żądanym przeglądarce. Sprawdź ikonę na plik, jeśli to pokazuje jak plik tekstowy, to może już otwarty z pliku tekstowego. Tak zmienić domyślny program do żądanego programu.

Odpowiedział 31/10/2017 o 11:42
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more