Generowanie kodu HTML do formatu PDF za pomocą iTextSharp z tabeli granicy

głosy
7

Chcę dodać dolną i górną granicę zawartości tabeli. Muszę używać ItextSharp.dll. Wszystkie właściwości stylu pracują stosując następujące właściwości kodu Ale graniczne nie pracują.
- Staram się ten kod, ale nie działa na właściwościach granicznych

styles.LoadTagStyle(tr, border-bottom-color, Yellow);
styles.LoadTagStyle(tr, border-bottom-width, 2px);
styles.LoadStyle(topBorder, border-top-width, 2px);
styles.LoadStyle(topBorder, border-top-color, #985623);

Jeśli iTextSharp nie potwierdzają, że właściwości następnie podać dowolny inny sposób, ale z użyciem HTML

Utwórz 27/09/2013 o 06:02
użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

można proszę spróbować

<table border="1">

nadzieję, że to będzie działać

spróbuj z poniższych

wszystkie komórki pierwszego rzędu

 cell.Border =  PdfCell.TOP_BORDER

wszystkie komórki z ostatniego wiersza

cell.Border =  PdfCell.BOTTOM_BORDER

po prostu zrób to dla komórki w każdy pierwszy wiersz komórek i każdy ostatni wiersz i u dostanie granicę w dolnej i górnej części tabeli

Odpowiedział 27/09/2013 o 06:08
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more