Czytania pliku txt do tablicy JavaScript / jQuery

głosy
9

Próbuję odczytać pliku (przechowywany na serwerze WWW) do tablicy. Kiedy wydrukować tablicę I obecnie dostać „nieokreślone”. Oto im kod za pomocą:

var cardRules = new Array;
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      var array = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });

Każda pomoc będzie mile widziana!

Utwórz 19/02/2013 o 21:42
użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
0
var cardRules = new Array();
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      cardRules = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });
Odpowiedział 19/02/2013 o 21:46
źródło użytkownik

głosy
2

Zmienna „cardRules” nigdy nie zostanie wypełniona danych tablicowych. Zamiast var array = data.split('\n'); po prostu użyć cardRules = data.split('\n');

Odpowiedział 19/02/2013 o 21:49
źródło użytkownik

głosy
0

Spróbuj pełnego adresu URL zamiast po prostu łączenie względnej

http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt

$.get('http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt', function(data){ var cardRules = data.split('\n'); console.log(cardRules); });

Odpowiedział 12/01/2017 o 03:36
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more